dimecres, 9 de febrer de 2011

Valoració de l'Assemblea oberta del 5 de febrer
El passat dissabte 5 de febrer tingué lloc l’Assemblea informativa oberta que Carrutxa havia convocat per tal de visibilitzar el seu estat actual, tant d’activitats com social i econòmic.

S'hi exposà el que ja anunciàvem en la convocatòria d'aquesta: el bon estat quant a activitats, però el mal moment econòmic que travessa l'entitat.

La Montse Solà i el Ferran Sugranyes hi exposaren les qüestions que més preocupen a les persones que porten el dia a dia de l'associació: sobretot, el manteniment d'una infraestructura bàsica, el local, en primer lloc, on poder tenir a l'abast tot el material (biblioteca, hemeroteca, arxiu de fotografies, videoteca, arxiu de materials sonors...) que en els seus 30 anys d'història Carrutxa ha aplegat.

L'altra gran preocupació és l'econòmica. Els ingressos de l'entitat han baixat, amb un fet que ho agreuja: la Generalitat, el CPCPTC, ens deu els diners del 2009 (12.000 euros) i els del 2010 (més o menys els mateixos, tot i que a dia d'avui no sabem quina serà ni si l'arribarem a cobrar mai).

En el debat posterior s'apuntà que una sortida als dos fets que acabem d'apuntar seria fer més "socis", col·laboradors que nosaltres en diem. I la quantitat a assolir seria la dels 300 (avui són 154), les quotes dels quals permetrien mantenir el local sense asfixiar-nos econòmicament.

Properament, a més, convocarem una Assemblea extraordinària per tal d'escollir una nova Junta que porti endavant el projecte de renovació que ara mateix encetem, Junta on ja no hi seran presents, perquè així ho han manifestat, el Salvador Palomar, la Montsant Fonts o l'Ezequiel Gort, fundadors de l'entitat.

Us convidem, doncs, a llegir el document adjunt on us expliquem amb més detall tot el que es va tractar a l'assemblea, així com a fer-vos vostra la voluntat de continuar junt amb nosaltres el camí que Carrutxa obria fa 30 anys, un projecte obert de suma de voluntats per tal de construir un país, un poble, socialment i culturalment, més just i més lliure.

Tots hi teniu cabuda. Apunteu-vos-hi!


Montserrat Solà i Ferran Sugranyes