dissabte, 23 d’octubre de 2010

Patrimoni immaterial, patrimoni festiuPatrimoni immaterial, patrimoni festiu
Sessió de treball sobre el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya

Dissabte, 13 de novembre de 2010

Arxiu de Reus

L'inventari, catalogació i estudi del patrimoni immaterial és avui, com fa 30 anys, un dels objectius de la nostra entitat. Des del coneixement que es deriva de la memòria a les formes d'expressió etnopoètiques, de les pràctiques cultural vinculades a la festa a la percepció del territori com a paisatge que reuneix valors naturals i culturals, des de Carrutxa ens hem ocupat d'aquest patrimoni no material que la UNESCO, el 2003, va definir com «els usos, les representacions, les expressions, els coneixements i les tècniques –juntament amb els instruments, els objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents– que les comunitats, els grups i, en alguns casos, els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural», incloent-hi tradicions i expressions orals, arts de l'espectacle, rituals i actes festius, coneixements relacionats amb la naturalesa o tècniques artesanals. La festa constitueix un component important d'aquest patrimoni cultural.

El Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya va ser creat l'octubre de 2006 per a inscriure-hi les festes manifestacions i celebracions comunitàries, així com els elements festius amb vigència arreu de Catalunya, difondre i protegir el nostre patrimoni festiu. Aquest catàleg, a càrrec del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, incorpora ja les festes i elements festius que compten amb algun tipus de reconeixement, reuneix estudis i dossiers documentals a l'abast dels investigadors i comptarà aviat amb una pàgina web.

La sessió que hem programat per al proper 13 de novembre vol servir per a mostrar i valorar una part de la tasca realitzada últimament per Carrutxa en l'àmbit del patrimoni no material i festiu, especialment pel que fa al Baix Camp i el Priorat. Després de més d'un any de funcionament, cal valorar els resultats del portal sobre festes reusenques editat per l'Institut Municipal d'Acció Cultural, amb la col·laboració de l'entitat. Hem convidat també als membres de l'associació Prioritat –Carrutxa en forma part–, que té com a objectiu la declaració de la comarca del Priorat com a paisatge cultural per part de la UNESCO com a un exemple visió global d'un territori.

Però volem, sobretot, a partir de la presentació del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, des del CPCPTC, i dels treballs de documentació que hem realitzat des de l'entitat, obrir una reflexió sobre la necessitat i també els problemes tècnics que comporta la catalogació del patrimoni festiu.

PROGRAMA (Resum)

A partir de les 10 del matí

Festesreus.cat, una experiència de divulgació de la festa, del passat al present
Una aproximació al patrimoni festiu del Baix Camp i el Priorat

El catàleg del patrimoni festiu de Catalunya
El Priorat, paisatge cultural d'interès mundial

Organitza: Carrutxa, amb la col·laboració del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Generalitat de Catalunya i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Reus.
I el suport d'Unnim