dimarts, 21 de setembre de 2010

Balanç de les jornades

Més de seixanta persones inscrites –i altre que es van afegir a les sessions– un excel·lent nivell en les comunicacions aportades i noves línies de treball obertes. Són tres idees que poden resumir l'èxit d'unes jornades que combinaven l'oportunitat del moment –la pirotècnia és actualitat arran de l'aprovació de la nova normativa que afecta correfoc i sguicis– amb una llarga trajectòria de recerca i divulgació, des de l'entitat, sobre aquests temes.Les jornades sobre «Festa i pirotècnia» celebrades aquest cap de setmana passat a l'Arxiu de Reus han comptat amb la participació d'un públic divers, de ben segur amb majoria de membres de grups de foc, però on també hi havia persones interessades per la temàtica o amb vinculacions familiars al món de la pirotècnia o a la seva comercialització.

Només ens cal agrair les col·laboracions i el suport rebut: de les persones que hi han participat aportant els seus coneixements, de l'Ajuntament de Reus –Arxiu Municipal i IMAC– i del CPCPTC de la Generalitat de Catalunya.

Un cop revisades, les comunicacions presentades a les jornades podran ser consultades a la xarxa.