dijous, 10 d’abril de 2008

Què és més dolç que set mels?


«Quan un pobre s'emborratxe
li diuen borraxot.
Quan un ric s'emborratxe,
què dolent està el sinyor.»

Mont-roig. El patrimoni immaterial (la literatura oral) és un exhaustiu treball d'investigació que recull una part significativa de la memòria oral de la vila de Mont-roig, al Matarranya. Textos narratius i poètics, contes, facècies, llegendes, cançons i folies, teatre popular, contalles, remeis i oracions, refranys i endevinalles; vinculats al treball quotidià, als jocs, als balls o les festes. Més de tres-centes cinquanta pàgines de materials folklòrics, transcrits en la seva major part del record, ordenats i documentats, amb anotacions sobre el context en què s'empren i una completa bibliografia, fan d'aquest estudi una aportació valuosa per a totes les persones interessades en la cultura popular.

«Ací vaig tindre una nòvia
que a la tripa portave un monyo
i un poquet més avall
lo cingle del Barranc Fondo.»

Ciència popular, geografia propera, meteorologia empírica, fets històrics, fantasia, devocions, consells, transgressions i crítiques. Un conjunt de documents del folklore oral que transmeten sabers i creences, una forma de veure el món i de viure la relació amb els demés. Una obra del poble que pren forma gràcies a una tasca lloable de recerca. Un recull que té voluntat de preservar el coneixement d'unes formes de vida, però que alhora en reivindica l'ús i la recreació, amb voluntat de conservar i desenvolupar la llengua, element bàsic de la cultura.
Un llibre que, a banda del seu preu, «val més diners que pese».

Josep A. Carrégalo Sancho
Mont-roig. El patrimoni immaterial (la literatura oral)
Calaceit: Associació Cultural del Matarranya, 2007
Col·lecció lo Trill, 12