dimecres, 2 de març de 2011

La pastura a la muntanya mediterrània: gestió i patrimoni

Cabres al Piló dels Senyalets. Serra Major (Arxiu Revista Caramella)

Del 30 de març a l'1 d'abril, el Parc Natural de la Serra de Montsant organitza les VI Jornades, dedicades enguany a la pastura a la muntanya mediterrània.

La pastura ha estat un dels aprofitaments tradicionals del medi al nostre país. Ara, però, el sector ramader extensiu passa un moment crític pel que fa a la seva continuïtat: cada cop hi ha menys pastors i en general els resulta difícil viure del producte del seu treball. A més, la ramaderia en espais naturals protegits planteja algunes qüestions i genera oportunitats per fixar persones al seu territori i fer-les agents actius de la conservació del medi.

Aquestes jornades s'organitzen per tractar aquesta complexitat d'aspectes relacionats amb la pastura. Es pretén recollir aportacions teòriques i experiències pràctiques. Amb tots els documents que es generin es vol editar un quadern de treball.

Corral en una balma. Margalef de Montsant (Arxiu Parc Natural de Montsant)


Programa

Dimecres 30 de març

17.00 h. Presentació i benvinguda als assistents
17.30 h. El projecte: «Camins ramaders i transhumància a Catalunya», a càrrec d'Anna Vilaseca, Eduard Trepat i Joan Rovira
18.15 h.
Història i etnografia dels pastors i la ramaderia a Montsant, a càrrec d'Albert Margalef
19.00 h.
La pastura i la modelació del paisatge mediterrani, a càrrec de Martí Boada

Dijous 31 de març

17.00 h. Situació de la ramaderia ovina extensiva i el seu futur des del punt de vista de l’Administració, a càrrec d'Eduard Torres
17.30 h.
Beneficis de l’ofici de pastor en la societat actual, a càrrec de Josep Puig
18.00 h. El projecte «Del tros al plat» (Pallars Sobirà), a càrrec de Xabier Ribera i Anna Palau
18.30 h.
Taula de pastors, amb la participació de Roger Aleu, Joan Alegre Pérez, Eduard Balsells, Andreu Bartolomé, Pere Domènech, Antonio Martínez, Eliseu Prieto Borrull i Sergi Serra

Divendres 1 d'abril

9.30 h El paper del cabrum en la producció i conservació de la muntanya mediterrània (Enclave Natural de Doñana), a càrrec d'Àngel Martín
10.30 h.
Situació i gestió de la pastura al Parc Natural de Montsant, a càrrec de Montse Miró
11.15 h
Pastures i biodiversitat, mecanismes per al seu manteniment, a càrrec de Rosario Fanlo
12.15 h
Els plans de gestió pastoral integrada, una eina multidisciplinar i multifuncional al servei del territori, a càrrec de Ferran Pauné
13. h
Interaccions sanitàries entre bestiar domèstic i fauna salvatge, a càrrec de Santiago Lavín i Encarna Casas Díaz
13.45 h Gestió de la pastura al Parc Natural del Cap de Creus, a càrrec d'Ester Trullols
16.30 h
Projecte de coneixement, millora i conservació de les pastures del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a càrrec de Bernat Perramon i Ramos i Andreu Salvat i Saladrigas
17.15 h
Experiències de recuperació d'espais oberts a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, a càrrec de Jordi Riera Mora
17.45 h
La ramaderia extensiva com a eina de gestió en la prevenció d’incendis, conservació i millora de la biodiversitat, a càrrec de Joan Llagostera i Anton Vallvey

Seu del Parc Natural de la Serra de Montsant: plaça de la Bassa, 1, la Morera de Montsant

La inscripció és gratuïta. Termini: 25 de març

Secretaria: Parc Natural de la Serra de Montsant. A/e: montserrat.sola@gencat.cat. Tel. 977 827 310.

Per a més informació, cliqueu aquí.

Ovelles pasturant a Montsant (Arxiu Parc Natural de Montsant)