dilluns, 21 de març del 2011

El nostre projecte per al Castell del CambrerFa un parell de setmanes, la nostra entitat va rebre la proposta, per part de la Regidoria de Cultura de Reus, de fer-se càrrec de la gestió de l'equipament del Castell del Cambrer –antic Arxiu–, mitjançant un conveni de cessió d'ús.

De bon començament, l'entitat ha valorat molt positivament aquesta mostra de voluntat per part de l'Ajuntament de col·laborar i potenciar el treball de la nostra associació pel que fa a la recerca i a la dinamització cultural.

L'espai del Castell ha esdevingut en els darrers anys un indret de referència quant al coneixement de la història i del patrimoni cultural de la ciutat, tant pel fet d'haver estat seu de l’Arxiu històric, com per les nombroses activitats de divulgació, jornades i seminaris que s'hi han organitzat a càrrec de la mateixa institució o d'entitats com la nostra.

Així doncs, considerem important que la sala d'actes del Castell continuï com a espai d'ús públic, a l'abast de col·lectius i entitats, per a la realització d'activitats culturals, amb les mateixes facilitats d'ús i sense cost que ha tingut fins ara. És un equipament emblemàtic ubicat al nucli antic que no té alternativa.

El Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria / Carrutxa no ha sol·licitat pas la gestió de l'equipament del Castell, ni tampoc ha demanat cap local per a l'entitat, tot i que som conscients que la cessió d'un espai per part de l'Ajuntament contribuiria significativament a millorar la nostra capacitat de treball. Ans al contrari, entenem aquesta proposta des de la voluntat de generar un servei públic i d'impulsar en aquest espai activitats obertes al conjunt de la ciutadania. I no tindria cap sentit utilitzar-lo només en funció de les necessitats internes de la nostra entitat.

En aquesta línia, doncs, volem apuntar tot un seguit de propostes:

 1. Pel que fa l'ús de la sala d'actes de la planta baixa, Carrutxa coordinaria l'agenda d'actes (exposicions, conferències, cursets, etc.), comptant amb la col·laboració d'altres col·lectius i entitats que fan servir aquest equipament, en els horaris que són propis d'aquestes activitats –vespres de dilluns a divendres–, i cercant fórmules d'entesa per altres moments. Això permetria cobrir la pràctica totalitat d'activitats que s'hi han fet fins ara.
  Per altra banda, l'Ajuntament podrà utilitzar i autoritzar l'ús de la sala coordinant-se amb l'agenda d'actes previstos i designant un responsable que s'ocupés d'obrir i tancar la sala (les claus són a la Casa de la Vila).

 2. Quant a l'ús del primer pis, tenint en compte que es tracta d'una única sala oberta que no permet pràcticament espais diferenciats, és el lloc on s'ubicaria l'entitat. Carrutxa proposa impulsar des d'aquest equipament una línia de treball sobre la memòria oral i el patrimoni cultural immaterial de la ciutat i el seu entorn comarcal, és a dir, un centre de referència des d'on potenciar la recerca, preparar activitats, atendre consultes i organitzar sessions de formació.
  Des de Carrutxa sempre hem entès que la memòria de les persones és una part significativa del patrimoni cultural de les àrees urbanes, sobretot de les de nova creació, i aquesta proposta s'inscriu dins la línia de treball que l'entitat porta desenvolupant durant 30 anys, amb una demostrada solvència.
  D'altra banda, aquesta línia de treball és complementària a la que realitzen altres institucions com l'Arxiu o els Museus de la ciutat, amb les quals hi hauria una voluntat de coordinació i col·laboració real.
  Com a exemple d'activitats que s'hi podrien realitzar esmentem les converses amb persones de la ciutat que expliquin aspectes de la seva vida («La persona del mes»), taules rodones sobre vivències personals respecte de determinats moments històrics, sobre les activitats econòmiques característiques de la ciutat, el comerç, la festa, les idees, etc. Aquestes sessions es realitzarien a la sala d'actes, on paral·lelament es podrien programar exposicions relacionades amb l'àmbit del patrimoni immaterial.
  Com a fi d'aquest procés de treball, els materials obtinguts en el transcurs d'aquestes activitats, un cop elaborats, passaran a l'Arxiu Municipal, dipositari final de tots els documents orals obtinguts en les recerques impulsades des de l'entitat.

 3. I pel que fa a l'espai de magatzem del pis superior, cal dir que aquest supera amb escreix les necessitats de l'entitat i, per tant, pot ser utilitzat com a dipòsit municipal de materials culturals, tenint en compte que seria com una sala de reserva, on el seu accés s'hauria de coordinar amb l'entitat. L'entitat ha de contractar una assegurança bàsica sobre els seus continguts a l'edifici, però l'accés a la sala del primer pis i el pas al magatzem del pis superior ha d'estar limitat d'acord amb els criteris de l'associació.

Si aquest projecte d'ús que presenta Carrutxa no es considera adequat, l'entitat no s'oposa a qualsevol altra proposta d'ús públic del Castell del Cambrer, sempre que es garanteixi l'accés a la sala d'actes perquè continuï essent un espai on es puguin fer activitats com s'hi han realitzat fins ara.

Així, des del seu local actual, o qualsevol altre, Carrutxa continuarà impulsant la recerca i organitzant activitats a la sala d'actes del Castell, a la de l'Arxiu, al carrer o en d'altres espai públics o associatius com ha fet fins ara.

En aquest moment, la nostra entitat espera que l'Ajuntament concreti la seva proposta.

Montserrat Solà
Presidenta

Març de 2011