dijous, 7 de juliol del 2011

Reunió amb el regidor de Cultura

Avui, la presidenta de l'entitat s'ha reunit amb el nou regidor de Cultura, Joaquim Sorio, per tal de tractar sobre l'edifici de l'antic Arxiu, a la plaça del Castell.

Com ja sabeu, Carrutxa va firmar un conveni de cessió d'ús de la planta primera del Castell del Cambrer per tal de desenvolupar la seva activitat, a proposta de l'Ajuntament. Aquesta signatura es va realitzar prèvia a les eleccions municipals del 22 de maig, però la junta de l'entitat va considerar en tot moment que, per fer efectiu aquest conveni, calia acabar-lo de concretar en determinats punts –com, per exemple, un reglament intern d'ús de l'espai– amb la persona que que assumís la responsabilitat de Cultura.

En aquell moment, Carrutxa va fer explícit a totes les forces polítiques que es van presentar a les eleccions –a les quals els hi exposàrem el projecte amb què Carrutxa assumia aquest conveni– que tot quedava subjecte a aquesta reunió.

En la trobada d'avui, dijous 7 de juliol, amb el Sr. Joaquim Sorio, hem explicat de nou el nostre projecte quant a l'espai de la primera planta i les condicions que es formalitzaven al conveni pendents de resoldre. Així mateix, també hem subratllat la necessitat que la planta baixa continuï sent un espai d'ús públic destinat a la realització d'activitats culturals, per part de diferenst entitats, tal com ha vingut sent fins ara.

Una activitat a la sala del Castell.

Per la seva banda, el Sr. Sorio ens ha transmès que ja està al corrent d'aquest conveni i dels punts que s'hi tracten, explicitant que està d'acord amb els nostres plantejaments sobre l'ús de l'equipament. Tanmateix, ens ha manifestat que la seva situació de nouvingut al càrrec, sumada a la nova definició de l'Àrea de Cultura pendent de concretar-se, el portava a demanar a Carrutxa un període de temps –passat l'estiu– per acabar de concretar els diferents punts del conveni i presentar-nos la seva proposta perquè la puguem valorar i confrontar amb la nostra.

Carrutxa continua amb la seva activitat habitual des del seu local al carrer de l'Hospital.